Vpiši iskalni niz

Aktivni kontaktni vmesnik ACF: prefinjen občutek

Patentirana ACF-tehnologija avtomatizira naloge, ki zahtevajo prefinjen občutek za pritisk in vlek, ter hkrati kompenzira silo gravitacije. Zagotavlja ekstremno kratke čase ciklov in radikalno gospodarne amortizacijske čase tudi v kompleksnih operacijah. ACF avtomatizira problematično ročno delo in zagotavlja visoke kakovostne standarde. Kompatibilen je z vsemi novejšimi roboti.

Aktivni kontaktni vmesnik ACF: prefinjen občutek

Robotski elementi FerRobotics v popolnosti izpolnjujejo zahteve slovenske industrije, ko želi avtomatizirati tehnično-tehnološke procese in pri tem potrebuje občutljivost, avtonomno odmerjanje sile in individualni pozicijski kontakt z obdelovancem. Sistemi se namreč aktivno odzivajo in upoštevajo okolico. Omenjena tehnologija robotu doda občutljivost na dotik in ga preobrazi v občutljivega in neutrudnega delavca.

Mehanske obdelave, pri katerih se dosegajo najboljši rezultati: brušenje, poliranje, čiščenje, laminiranje, odstranjevanje barve, ščetkanje, robkanje, glajenje.
Obdelujejo se lahko različni materiali, kot so jeklo, aluminij, titan, magnezij, ogljik, umetni materiali, les, keramika, kokosova vlakna, usnje, plastika…
Odličen za različne industrijske aplikacije, kot na primer odlaganje, vlaganje, lepljenje, spajanje, pakiranje, kontrola kakovosti, stiskanje, testiranje komponent, sestavljanje.

Lastnosti:

 • vrhunska kakovost
 • enostavna integracija
 • presenetljiv porast profitabilnosti
 • kompenziranje tolerančnih razlik
 • rapidno zmanjšanje obdelovalnega časa
 • avtonomni nadzor sile
 • nadzor delovanja v realnem času
 • pasivna varnost

Mehatronski aktuatorji in senzorji z veliko procesno zanesljivostjo zaradi robustne mehanske konstrukcije z integrirano pasivno varnostjo zagotavljajo nadzor tudi pri velikih hitrostih.

Podamo kontaktno silo ter upoštevamo potrebno raven občutljivosti. Tehnologija ACF dviga ali namešča ter pritiska ali vleče z ob- čutljivostjo roke, tako pri mirujočih kot gibajočih se predmetih. 

Sistem z izredno občutljivostjo in hitrostjo izravnava nepričakovane motnje in ali odstopanja. Poznavanje tehnoloških postopkov je ključno. Fleksibilni sistemi ne sodijo samo v proizvodnjo. Zaradi svoje nežne inteligence so posebej primerni za področje medicinske tehnologije. Z inovativno napravo za rehabilitacijo ramenskega sklepa smo oblikovali novo družino naprav. Zlasti virtualna resničnost in simulacija zahtevata delovanje, ki posnema naravo.

Definirana kontaktna sila:

 • Interaktivna izravnava površinskih odstopkov do 100 mm ob zagotovljeni nespremenjeni kontaktni sili
 • Integrirana gravitacijska izravnava
 • Tudi pri spreminjanju orientacije ostaja procesna sila konstano

ACF prinaša rezultate:

 • Neprekinjen nadzor kakovosti
 • Stalno javljanje kontaktnih podatkov
 • Konstantno merjenje težišča
 • Popolno beleženje podatkov
 • Podrobna analiza rezultatov
 • Natančna ponovljivost

Tehnologija ACF nudi procesnim inženirjem učinkovito orodje za optimalno izkoriščanje prilagodljivosti, kakovosti in hkrati veliko procesno varnost. 

Omogoča doživetja in simulacije, ki so blizu naravi in so polne občutkov!

O
I

Osnovni model s senzorjem dejanske sile (afs) in indirektnim programiranjem

L Osnovni model z beleženjem parametrov
U Osnovni model z afs, beleženjem parametrov, nadzorom in indi- rektnim programiranjem
S Osnovni model s storitvenim vmesnikom, afs, beleženjem para- metrov, nadzorom in indirektnim programiranjem

Možnost I

Senzor dejanske sile (afs)

Ta funkcija robotskemu sistemu neprekinjeno posreduje infor- macije o dejanski sili, ki se izvaja na obdelovanec.

Prednosti:

 • 100 % zanesljiva dokumentacija o procesih aplikacije zagotavlja objektivne procesne podatke o izvedeni kakovosti

Možnosti L, U, S

Beleženje podatkov

Beleženje podatkov je idealno dodatno orodje, ki podpira hiter in optimalen zagon procesov. Funkcija beleži ključne procesne podat- ke od prvega kontakta za trenutni časovni cikel (stanje kontakta, sila, hod). Zbrani podatki se neposredno prenesejo iz kontrolnika na računalnik.

Prednosti:

 • Dnevnik beleženja podatkov omogoča enostavno primerjavo parametrov za natančno in hitro analizo
 • Procesnemu inženirju omogoča natančne korekture tehnologi- je obdelave
 • Omogoča hiter izvoz podatkov v datoteko Excel za prikaz podrobnosti procesa ACF
 • Na preglednici so vidna kontaktna stanja in sila v cikla aplika- cije v želenem območju delovanja
 • Po potrebi je mogoč enostaven prenos podatkov v središče za pomoč in hitro analizo FerRoboticsa

Možnosti U, S

Nadzor

Funkcija nadzora omogoča procesnemu inženirju enostavno in tekoče preverjanje aktivnega vmesnika s pomočjo spletnega brskalnika. Ta funkcija prikazuje sprotno primerjavo ciljnih vrednosti in dejanskih vrednosti v realnem času. Prikaz podatkov na računalni- ku je mogoč neposredno prek kontrolnika.

Prednosti:

 • Orodje za sprotno spremljanje med namestitvijo in učenjem
 • Podpira namestitev nove aplikacije
 • Idealno orodje za preverjanje tekočih postopkov

Možnosti I, U, S

Indirektno delovanje

V nekaterih primerih indirektno delovanje omogoča večjo učinkovitost procesa. Indirektni način omogoča uporabo aktivnega kontaktnega vmesnika brez vzpostavljene povezave z robotom.

Prednosti:

 • Med robotom in aktivnim kontaktnim vmesnikom ni treba vzpostaviti povezave.
 • Za začetek indirektnega procesa samo lokalno nastavimo vrednosti s pomočjo spletnega brskalnika (kontrolnik/raču- nalnik). Pri indirektnem načinu se trajno shranijo procesni parametri.

Če pride do prekinitve električnega napajanja, se sistem ACF takoj in nemoteno znova zažene in naloži shranjene parametre.

Možnost S

Storitveni vmesnik

Storitveni vmesnik je najboljši paket za podroben pregled, poro- čanje in prilagodljivo preusmerjanje procesov ACF. Trajno povezan spletni vmesnik vzpostavi dostop do vseh podatkov, nadzor in omogoča izbiro povezave.

Prednosti:

 • Nastavljiv IP-naslov spletnega vmesnika za idealno vključitev v omrežje
 • Vključenost v omrežje omogoča stalno in neposredno komunikacijo prek spletnega strežnika poleg komunikacije med robotom in aktivnim kontaktnim vmesnikom (prek konfiguriranega vmesnika)
 • Vgrajen senzor dejanske sile
 • Vgrajeno beleženje podatkov
 • Vgrajen nadzor
 • Po naročilu vgrajeno indirektno delovanje 

Garancije in servis

Samo proizvajalec FerRobotics lahko zagotovi najvišjo raven zanesljivosti vašega sistema ACF. Lahko se zanesete na pametni aktivni kontaktni vmesnik. Ko utripa zeleni gumb na kontrolniku ACF, je potrebno servisira- nje. V tem primeru čim prej poskrbite za servisni termin. Če želite začeti servisni samo-pregled prek spletnega vmesnika, uporabite funkcijo »Informacije o servisu«.


MAKS. OBDOBJE / MAKS. DELOVNE URE  1 LETO 6000 2 LETO  12000

3 LETO 18.000

4 LETO 24.000  5 LETO 30.000   6 LETO 36.000  7 LETO 42.000  8 LETO 48.000
Generalni pregled
DA DA DA DA DA DA DA DA
Preverjanje elektronike
DA DA DA DA DA DA DA DA
Set rezervnih delov Tehnologija aktuatorja
DA
DA
DA
DA

Elementi vodil

DA

DA


Tehnologija Piezo

DA

DA


Zelena/rumena/rdeča signalna lučka označuje dejanski status servisiranja. Prikazana koda rezultata vsebuje specifične informaci- je v zvezi z delovanjem za center za pomoč FerRobotics.

 • Vsak ACF mora biti strokovno razstavljen, očiščen in podmazan
 • Zaradi medsebojne bližine elektronskih delov zunanje mazanje ni mogoče
 • Ponovna kalibracija v kompetentnem servisnem centru. Podrobni preizkusi delovanja s tehnologijo avtomatizirane kalibracije ter avtomatizirani in ročni preizkusi zagotavljajo poročila o kakovosti, ki potrjujejo tehnično brezhibno stanje enote ACF
 • To poročilo o kakovosti velja kot certifikat proizvajalca, ki jamči za optimalno stanje enote ACF-a.

Vizija

Prilagodljivi roboti so naša glavna kompetenca. Robotom vdihniti občutljivost, jih narediti bolj človeške, to je naša strast. Zgledujemo se po naravi. Nežni roboti morajo biti dosegljivi tudi najmanjšim podjetjem, saj so harmonična povezava med komercialno zavezanostjo stroškom in skrbjo za oblikovanje zdravih delovnih mest.

HALDER d.o.o.,
Miklavška cesta 50,
SI-2311 Hoče

Telefon: 02 / 61 82 646

INFO@HALDER.SI